Zysk wielu zakładów przemysłowych uzależniony jest od kosztów, jakie dane przedsiębiorstwo ponosi podczas procesów produkcyjnych. Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na wysokość ponoszonych kosztów jest zużywanie tzw. mediów, czyli np. energii elektrycznej i cieplnej, wody czy gazu. Bardzo często jest ono nieadekwatne do potrzeb i generuje niepotrzebne straty, związane np. z wadliwym stanem instalacji. Żeby móc to określić stosuje się monitoring zużycia mediów.

 

Jaki charakter ma ten proces?

Proces określany jako skuteczny monitoring zużycia mediów ma na celu prowadzenie informatycznych odczytów danych stanowiących wyniki pomiarów oraz ich archiwizowanie w centralnej bazie, na którą składa się serwer aplikacji, przemysłowa baza danych i portal internetowy. Monitoring odpowiada za przetwarzanie, archiwizację i łączenie danych oraz formowanie i publikowanie raportów na podstawie ich analizy.

 

Czego dotyczy monitoring?

Monitoring zużycia mediów to szeroki proces, który zajmuje się sprawdzaniem olbrzymiej ilości czynników, które wpływają na stan zużycia mediów. W obiekcie zainteresowań systemu jest kontrola i archiwizacja danych dotyczących pomiarów przepływów ciepła, mocy, temperatur oraz ciśnień. Ważna jest również dokładna analiza pracy systemów opartych o działanie sprężonego powietrza. Kontroli zużycia energii elektrycznej zostaje poddany również system stanowiący monitoring wideo, jaki w danym zakładzie jest zainstalowany. Ważne jest również dokładne sprawdzanie systemu zarządzania programami klimatyzacyjnymi pomieszczeń, a także kontrola czujników badania jakości powietrza i rejestrowanie wszelkich alarmów dotyczących jego niezadowalającego stanu. Weryfikacji zostaje poddana również instalacja zapewniająca system ochrony przeciwpożarowej. Zebranie wszystkich tych danych umożliwia oszacowanie przyczyn strat oraz skonfrontowanie wyniku z normalnym zużyciem. Dzięki temu, pojawia się możliwość ustawienia optymalnego poziomu alarmów oraz ograniczenia niepotrzebnego zużycia.

Darmowy prąd jest w zasięgu ręki każdego. Ceny za energię elektryczną nie należą do niskich, a według raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych już za kilka lat zacznie brakować prądu. Z pewnością będzie się to wiązać z jeszcze większymi podwyżkami. W związku z tym zainwestowanie w odnawialne źródła energii wydaje się być najsłuszniejszym posunięciem. W Niemczech miliony osób wykorzystuje instalacje fotowoltaiczne, gdzie w Polsce fotowoltaika pozwala oszczędzić zaledwie kilkudziesięciu tysiącom obywateli. Jak tak naprawdę działają ogniwa fotowoltaiczne i czy fotowoltaika się w Polsce opłaca?

Zasada działania instalacji fotowoltaicznych

Panel fotowoltaiczny składa się z ogniw fotowoltaicznych, które przechwytują padające na ogniwa promienie słoneczne i przekształcają je w prąd elektryczny. Ogniwa zbudowane są z krzemu, a wytworzona przez panele energia elektryczna może służyć do zasilania każdego urządzenia. Jest to możliwe ze względu na to, że uzyskany przez instalację fotowoltaiczną prąd ma takie same parametry, co ten płynący w gniazdku z sieci elektroenergetycznej. Różnica polega na tym, że energia pozyskana ze słońca jest czysta i darmowa oraz zawsze dostępna. Dzięki temu nie trzeba martwić się przerwami w dostawie prądu od zakładu energetycznego ani też nagłym wzrostem cen energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł. Obecnie można nie tylko liczyć na uzyskanie wsparcia finansowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale także w wielu przypadkach na udzielenie preferencyjnych kredytów czy korzystnych systemów ratalnych. Co więcej, dynamiczny rozwój fotowoltaiki sprawił, że panele słoneczne są nie tylko tańsze, ale również wydajniejsze. Na zwrot kosztów z inwestycji w panele fotowoltaiczne można liczyć już po upływie pięciu czy sześciu lat, a ich żywotność wynosi dwadzieścia pięć lat.

Co daje posiadanie przydomowej mini elektrowni fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna nie tylko pozwala na zaoszczędzenie na rachunkach za prąd. Dzięki niej można także zaoszczędzić na ogrzewaniu budynku. Po przetworzeniu energii pozyskanej ze Słońca, można wykorzystać ją do ogrzewania wody, dogrzać nią budynki elektrycznie w okresach przejściowych, podgrzewać podłogę w łazience za pomocą elektrycznych mat grzewczych czy też zwrócić się w kierunku współpracy z pompami ciepła.