Co czeka rynek energii zielonej?

Co czeka rynek energii zielonej

Debata na temat zielonej energii będzie się toczyć jeszcze przez długi czas. Inwestor musi rozumieć trendy w transformacji ekosystemu energetycznego, ponieważ nie jest on tylko podstawową branżą dla gospodarki, wyznacza długoterminowe trendy dla wszystkich powiązanych branż.

Rynek energii — wielki trend

W ciągu ostatniego dziesięciolecia energia wiatrowa i słoneczna przeszły poważną transformację — koszty budowy mocy znacznie się zmniejszyły, co w połączeniu z innowacjami technologicznymi pozwoliło na wielokrotne obniżenie kosztu jednego kW dla konsumentów.

Już dziś energia słoneczna i wiatrowa generuje ponad 11% energii elektrycznej w USA, a w największych krajach europejskich wskaźnik ten wynosi już ponad 30%, np. w Niemczech. Z pewnością przyczyniły się do tego szeroko zakrojone rządowe programy wsparcia i dotacji dla branży w ciągu ostatnich 20 lat.

Inwestorzy zaczynają podchodzić do rynku energii zielonej nie tylko na podstawie perspektyw wzrostu mocy zainstalowanej, ale także na podstawie osiągania przez spółki rentowności. W ciągu najbliższych 10 lat rynek energii będzie stale wzrastał dla penetracji energii odnawialnej w krajach rozwiniętych i w Azji, napędzany przez program dekarbonizacji.

Rynek energii — wielki trend

Nie do pominięcia

Wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni słonecznych i wiatrowych jest w dużym stopniu uzależnione od warunków pogodowych i ograniczone czynnikami naturalnymi, co znacznie zmniejsza ich wykorzystanie i utrudnia konkurowanie w godzinach szczytu wieczornego, kiedy koszty energii elektrycznej są najwyższe. Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych na rynku energii staje się zielone finansowanie, które znacząco poprawia wyniki finansowe projektów długoterminowych.

Głównym ryzykiem dla inwestorów w sektorze mogą być lokalne nadwyżki energii elektrycznej oraz brak odpowiedniej infrastruktury do magazynowania i transportu energii elektrycznej — co może sprawić, że wytwarzanie energii elektrycznej na takich rynkach stanie się nieopłacalne, a długoterminowa NPV projektów drastycznie spadnie. Ważnymi beneficjentami tego trendu będą firmy dostarczające materiały i urządzenia dla nowych mocy (producenci turbin, producenci paneli słonecznych, firmy miedziowe) oraz dostawcy rozwiązań IT dla energetyki.