Dlaczego potrzebujemy alternatywnych źródeł energii?

alternatywne źródła energii

W dzisiejszych czasach każdego dnia zużywamy coraz większe ilości energii. Odpowiada za to np. wzrost liczby ludności, a także szybki rozwój gospodarczy i powstawanie oraz stosowanie nowych technologii. Tradycyjne źródła energii mają negatywny wpływ na środowisko, zanieczyszczają je oraz mają duży udział, jeśli chodzi o zmianę klimatu. Co więcej, ich zasoby nie są dostępne bez ograniczeń i są dostępne jedynie w wybranych miejscach na świecie. Ponadto, ograniczona podaż i ogromny popyt na paliwa kopalne doprowadzają do tego, że ich ceny wciąż rosną w górę. W związku z tym, podniesienie ilości energii wytwarzanej ze źródeł alternatywnych jest obecnie priorytetem.

Alternatywne źródła energii – energia z wiatru

Energia z wiatru jest szybko rozwijającym się sektorem alternatywnych źródeł energii. Do produkcji energii wiatru wykorzystuje się turbiny wiatrowe. Ilość energii wytworzonej przez takie turbiny zalena jest od siły wiatru, a również częstotliwości jego występowania w danym miejscu. W naszym kraju najlepsze okoliczności do powstania elektrowni wiatrowych znajdują się na terenach nadmorskich oraz w przełęczach górskich. 

Alternatywne źródła energii – słońce

Słońce jest największym i najważniejszy źródło energii dla naszej planety. Obecnie często wykorzystuje się energię tej gwiazdy do zasilania różnorodnych urządzeń, np. kalkulatorów, zegarków, kamer.  Taka energia przekształcana jest na ciepło w kolektorach słonecznych. Stosuje się ją do wytwarzania prądu elektrycznego. Inną opcją jest przekształcenie energii słonecznej w energię chemiczną.

Alternatywne źródła energii – energia wody

Woda do pozyskiwanie energii używana jest już od XIX wieku. Dawniej wykorzystywano ją w celu nawadniania pól czy napędzania kół wodnych w młynach. Obecnie energia z wody pozyskiwana jest dzięki rzekom oraz otwartym zbiornikom wodnym. Powstają na nich elektrownie różnego rodzaju, które przekształcają energię wody na energię kinetyczną, która następnie jest zamieniana na energię elektryczną.

Inne alternatywne źródła energii

Pozostałe źródła energii odnawialnej to;

  • energia z wnętrza ziemi, czyli energia geotermalna 
  • energia jądrowa
  • energia biomasy
  • ogniwa paliwowe

Jak więc widać, istnieje dziś wiele alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, co bez wątpienia wpływa pozytywnie na naszą ekologię. Ogromnym plusem odnawialnych źródeł energii jest ochrona środowiska za sprawą znacznego ograniczenia emisji szkodliwych substancji chemicznych. Co więcej, stosowanie alternatywnych źródeł energii pozwala w ogromnym stopniu zmniejszyć zuycie paliw kopalnych oraz tlenu.