Zysk wielu zakładów przemysłowych uzależniony jest od kosztów, jakie dane przedsiębiorstwo ponosi podczas procesów produkcyjnych. Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na wysokość ponoszonych kosztów jest zużywanie tzw. mediów, czyli np. energii elektrycznej i cieplnej, wody czy gazu. Bardzo często jest ono nieadekwatne do potrzeb i generuje niepotrzebne straty, związane np. z wadliwym stanem instalacji. Żeby móc to określić stosuje się monitoring zużycia mediów.

 

Jaki charakter ma ten proces?

Proces określany jako skuteczny monitoring zużycia mediów ma na celu prowadzenie informatycznych odczytów danych stanowiących wyniki pomiarów oraz ich archiwizowanie w centralnej bazie, na którą składa się serwer aplikacji, przemysłowa baza danych i portal internetowy. Monitoring odpowiada za przetwarzanie, archiwizację i łączenie danych oraz formowanie i publikowanie raportów na podstawie ich analizy.

 

Czego dotyczy monitoring?

Monitoring zużycia mediów to szeroki proces, który zajmuje się sprawdzaniem olbrzymiej ilości czynników, które wpływają na stan zużycia mediów. W obiekcie zainteresowań systemu jest kontrola i archiwizacja danych dotyczących pomiarów przepływów ciepła, mocy, temperatur oraz ciśnień. Ważna jest również dokładna analiza pracy systemów opartych o działanie sprężonego powietrza. Kontroli zużycia energii elektrycznej zostaje poddany również system stanowiący monitoring wideo, jaki w danym zakładzie jest zainstalowany. Ważne jest również dokładne sprawdzanie systemu zarządzania programami klimatyzacyjnymi pomieszczeń, a także kontrola czujników badania jakości powietrza i rejestrowanie wszelkich alarmów dotyczących jego niezadowalającego stanu. Weryfikacji zostaje poddana również instalacja zapewniająca system ochrony przeciwpożarowej. Zebranie wszystkich tych danych umożliwia oszacowanie przyczyn strat oraz skonfrontowanie wyniku z normalnym zużyciem. Dzięki temu, pojawia się możliwość ustawienia optymalnego poziomu alarmów oraz ograniczenia niepotrzebnego zużycia.