Rynek energii w Polsce – energetyka słoneczna i wiatrowa

Jeśli chodzi o rynek energii w Polsce, to można zaobserwować rosnący wzrost zainteresowania OZE. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest czymś niezbędnym, wręcz nieuniknionym, szczególnie przy tak dynamicznym rozwoju gospodarki i postępie technologicznym. Wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną, a jej nieograniczone zasoby można pozyskać w naturalny sposób, bez niszczenia środowiska naturalnego. Do dyspozycji jest energia słoneczna, wiatrowa czy wodna.

Jakie zalety i wady ma energetyka słoneczna?

Temat odnawialnych źródeł energii jest coraz częściej poruszany także na rynku energii w Polsce. W poszukiwaniu oszczędności i w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego koniecznością jest zainwestowanie w rozpowszechnianie OZE. Konwencjonalne źródła energii w postaci paliwa kopalnianych ulegają coraz szybszemu zużyciu i nie zostaną one odnowione. Co więcej, proces ich przetwarzania wiąże się z dużą szkodliwością dla ekosystemu. Z kolei fotowoltaika pozwala na wykorzystanie darmowego, czystego i niewyczerpywalnego promieniowania słonecznego, które przy pomocy odpowiedniej instalacji może zostać zmienione w energię elektryczną. Zaletą energetyki słonecznej jest brak emisji spalin, możliwość uzyskania energii elektrycznej lub cieplnej, brak emisji zanieczyszczeń. Co z wadami? Trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami o do ilości produkowanej energii, co jest zależne od pory roku, a dokładniej od nasłonecznienia. Minusem jest nieprodukowanie energii w nocy. Wadą może być też konieczność posiadania odpowiedniego miejsca do montażu instalacji PV.

Pozytywne i negatywne strony energetyki wiatrowej

W przypadku turbiny wiatrowej można mówić o braku emisji zanieczyszczeń do środowiska. Do wytwarzania energii potrzebny jest wiatr, którego w Polsce nie brakuje i jest on zasobem niewyczerpywalnym. Turbiny wiatrowe można zamontować nawet na terenach nieużytkowanych. Energetyka wiatrowa pozwala na uniezależnienie się od dostaw surowców energetycznych z innych krajów. Dużą wadą elektrowni wiatrowych jest wysoki koszt ich budowy. Minusem jest także głośna praca wiatraków. Należy mieć na uwadze to, że wiatr jest niestabilnym źródłem energii. Konieczne jest wybudowanie specjalnych systemów, które umożliwią magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej.